Lat | Eng
Izraksts no FIA dragreisa noteikumiem

Dragreisa pamati - KAS IR DRAGREISS?
Dragreiss ir paātrinājuma sacensības starp divām automašīnām ar startu no vietas noteiktā distancē. Šīs distances pieņemtais standarts ir ceturtdaļjūdze (402.336 m) vai astotdaļjūdze (201.168 m). Sacensību starts parasti tiek dots ar elektronisku ierīci, kuru sauc par “egli”. Pēc starta līnijas šķērsošanas katrs dalībnieks aktivizē taimeri, kas tiek apturēts, kad attiecīgā automašīna šķērso finiša līniju. Starta – finiša laika  hronometrāžas rādījums  ir automašīnas E.T. (distancē pagājušais laiks), ar ko mēra rezultātus un kas bieži kalpo, lai sacensībās noteiktu handikapus.
KAS VAR PIEDALĪTIES SACENSĪBĀS?
Dragreisingā patiesībā var piedalīties  jebkurš.  Vadītājiem ir nepieciešama derīga FIA International licence, un jāvar droši vadīt automašīna. Automašīnai jāatbilst galvenajiem drošības kritērijiem (t.i., jābūt ar labām bremzēm, aprīkotai ar drošības jostu utt.). Tas attiecas uz vairumu arī parastajā ceļu satiksmē izmantojamām  automašīnām. Ātrākām, tikai sacensībām paredzētām automašīnām jāatbilst stingrākām prasībām, kā izklāstīts šajā pielikumā; “Dragsters”, “Altereds” u.c. šāda tipa automašīnu vadītājiem jābūt attiecīgai licencei.
KAS KURU UZVAR?
Dragreisera galvenais mērķis ir kļūt par absolūto uzvarētāju to sacensību kategorijā, kurā ir klasificēta viņa/viņas automašīna . Notiek divu automašīnu turnīra veida izslēgšanas sacensību sērijas. Automašīna, kura zaudē ātrumsacensībās, tiek izslēgta, bet uzvarējušie autovadītāji turpina sacensties nākamos sacensību raundos. Šīs ātrumsacensību sērijas turpinās, kamēr paliek viens uzvarējušais autovadītājs.  Šo autovadītāju pasludina par attiecīgās kategorijas uzvarētāju.
ATBILDĪBA
Galvenā atbildība par automašīnas stāvokli un vadību sacensībās ir automašīnas īpašniekam un vadītājam. Trases operatora galvenās rūpes ir nodrošināt pasākumu norises vietu.  Balstoties uz pasākumu īstenošanā gūto pieredzi, FIA  katru gadu sagatavo vadlīnijas un izplata noderīgu informāciju šī sporta veicināšanai un labas organizācijas uzturēšanai.  Kopējā atbildība par dragresinga gaitu tomēr jāuzņemas ikvienam, kas ir saistīts ar šo sporta veidu.  Nozīmīgs pamatprincips ir šajā pielikumā izklāstīto standartu stingra ievērošana.
E.T. HANDIKAPA ĀTRUMSACĪKSTES
Kamēr daži  ātrumsacīkšu dalībnieki izmanto automašīnas, kuras tiek pārveidotas atbilstoši noteiktām specifikācijām, lai atbilstu noteiktai FIA klasei (kā izklāstīts turpmāk šajā pielikumā), arvien lielāks ātrumsacīkšu dalībnieku skaits izvēlas piedalīties kategorijās, kas sadalītas, balstoties uz rezultātu jeb E.T. (distancē pagājušais laiks) turnīru tabulām. To sauc par E.T. handikapa ātrumsacīkstēm.  Šis dragreisinga veids piedāvā labu starta punktu iesācējam, kurš vēlas iesaistīties šajā sporta veidā. Tomēr tūkstošiem dragreiseru tik ļoti ir iepatikušās E.T. handikapa ātrumsacīkstes, ka tie piedalās tajās daudzus gadus.  Šajās ātrumsacīkstēs divas automašīnas ar dažādiem dzinēja parametriem var sacensties uz potenciāli vienāda pamata. Salīdzina katras automašīnas prognozējamos distances laikus, un lēnākā automašīna saņem handikapu, kas vienāds ar šo divu distances laiku starpību. Šajā sistēmā ātrumsacīkstēm var  salikt pārī praktiski jebkuras divas automašīnas.  Piemēram: automašīnas «A» laiks kvadrātjūdzē (402.336 m) ir bijis 17.78, 17.74 un 17.76 sekundes, un autovadītājs uzskata, ka viņa ideālais („dial-in”)  distances laiks ir 17.75 sekundes.  Tai pašā laikā automašīnas “B” vadītājam tajā pašā trasē  distancē pagājušais laiks ir   15.27, 15.22 un 15.26 sekundes, un viņš par sev atbilstošu ideālo laiku („dial-in”) izvēlas 15.25. sekundes. Attiecīgi automašīna “A” saņems handikapu 2,5 sekundes attiecībā pret automašīnu “B”, kad mērinstruments “egle” skaita  atpakaļ līdz zaļajai gaismai, kas dod startu katrai automašīnai . Ja abas automašīnas nobrauc distanci ceturtdaļjūdzi tieši iepriekš noteiktajā laikā, uzvaru iegūs autovadītājs, kurš ātrāk reaģē uz starta signālu. Šo reakciju uz starta signālu sauc par “reakcijas laiku”. Abas trases joslas tiek hronometrētas neatkarīgi viena no otras, un hronometrs netiek palaists, kamēr automašīna nesāk kustēties.  Tādēļ salīdzinošajos distances laikos automašīnai dažreiz var izrādīties matemātiskas priekšrocības,  kaut gan faktiski tā ātrumsacīkstes ir zaudējusi. Tādēļ dragreisingā ārkārtīgi svarīga ir starta līnijas šķērsošanas reakcija.
STARTA SISTĒMA
Dragreisings būtībā ir divu automašīnu salikšana pārī ātrumsacīkstēm taisnvirziena trasē. Tādēļ to unikalitātes atslēga ir starts, jo visas ātrumsacīkstes sākas no nulles ātruma. Mūsdienu starta sistēma, ko parasti sauc par “egli”, ir pastāvīgu uzlabojumu rezultāts, lai katram sacensību dalībniekam nodrošinātu tik godīgu startu, cik vien tas iespējams. Sistēma ģenerē vertikālu gaismu sērijas, kas katram autovadītājam vizuāli parāda atpakaļskaitīšanu līdz startam . Lielākā daļa vadītāju mēģina sākt kustību brīdī, kad izslēdzas pēdējā dzeltenā gaisma un ieslēdzas zaļā. Apstāšanās uz starta līnijas un starta tehnika ir viena no būtiskākajām iemaņām, ko var attīstīt E.T. handikapa sacensību dalībnieks, jo sacensību lielākā daļa tiek zaudēta vai uzvarēta uz starta līnijas. Atmaksājas rūpīga novērošana un bieža praktizēšanās.
HRONOMETRĒŠANAS METODES
Katrā braucienā fiksē divus atsevišķus rādītājus: distancē pagājušais laiks un ātrums. Distances laika handikapa sacensībās automašīna vispirms šķērso starta līniju, savienojot staru, kas aktivizē elektronisko taimeri. Automašīnai braucot uz priekšu, taimeris ieraksta pagājušās sekundes un sekundes daļas, līdz automašīna šķērso finiša līnijas staru un aptur taimeri. Lielāko ātrumu nosaka, kad automašīna šķērso vienu papildu staru pie finiša līnijas.
KAS IR IEPRIEKŠ NOTEIKTĀ LAIKA UZLABOŠANA (“BREAK-OUT”) UN/VAI “SARKANĀ GAISMA”?
Ja autovadītājs brauc ātrāk par savu iepriekš noteikto ideālo distances laiku (E.T. “dial in”) tā ir distances laika uzlabošana (“break-out”) , kas ir par pamatu izslēgšanai. Ja abas automašīnas brauc lēnāk par savu ideālo laiku, uzvar autovadītājs, kurš mazāk uzlabo savu distances laiku. Cits izslēgšanas veids ir falšstarts (vai “sarkanā gaisma”). Tas notiek, ja autovadītājs reaģē uz “egles” signālu pārāk ātri, un šķērso starta līniju pirms zaļā starta signāla. Ja tiek izdarīti abi pārkāpumi, piemēram, sarkanā gaisma un tad iepriekš noteiktā laika uzlabošana, “sarkano gaismu” klasificē kā smagāko pārkāpumu.
NOTEICOŠAIS TEKSTS
Ja rodas strīds par šo noteikumu interpretāciju,  noteicošais teksts ir teksts angļu valodā.

1. IEDAĻA
E.T. HANDIKAPA ĀTRUMSACĪKSTES, AUTOMAŠĪNAS AR SĒRIJAS VIRSBŪVI (STOCK-BODY), UZLABOTU VIRSBŪVI (ALTERED-BODY) UN DRAGSTERI
Katra ātrumsacīkšu trase var izmantot savu klases nosaukumu kopumu. Tā kā ceturtdaļjūdzes (402.336 m) distances laiki neder sacensībām ar astotdaļjūdzes (201.168 m) distanci , ko parasti izmanto E.T. handikapa ātrumsacīkstēs, dažus piemērotus ceturtdaļjūdzes distances laikus pārveido skaitļos attiecībā uz astotdaļjūdzi (201.168 m): 9.90 = *6.30; 10.00 = *6.40; 11.00 = *7.00; 12.00 = *7.50; un 14.00 = *8.60.
PIEZĪME: zvaigznīte (*) norāda astotdaļjūdzes (201.168 m) ekvivalentu. Datu ierakstītāji ir atļauti “Advanced E.T” un “Super Pro” klasēs. Visās citās E.T. klasēs datu ierakstītāji (izņemot signālu reproducēšanas (playback) tipa tahometrus) nav atļauti.  Datoru (izņemot OEM) izmantošana ir aizliegta visās E.T. klasēs. Noteiktu ierīču (t.i., droseles atdures (throttle stops) un bremzēšanas ierīces  (delay devices) u.c.) lietošana var būt atļauta atkarībā no klases. Sacensību dalībniekiem ieteicams sazināties ar attiecīgo ASN, lai uzzinātu noteikumus noteiktā ģeogrāfiskajā vietā. Nav atļautas laikā regulējamas automašīnas vadības ierīces (skaitītāji, laika displeji utt.), izņemot tās, kas norādītas attiecīgās klases noteikumos. Nav atļauta trases vietas,  laika/attāluma datu utt. pārraide.

NOSAUKUMI
1.A IEDAĻA
E.T. SUPER PRO, PRO, SPORTSMAN – 7,00 (*4,40) sekundes sekundēs vai lēnāk
E.T. SUPER PRO: 7,00-11,99 (*4,40-7,49), E.T. PRO:    9,00-13.99 (*5,70-8,59), E.T. SPORTSMAN:    12,00-19,99 (*7,50-12,60). Katra ātrumtrase var tā vietā izmantot savus klases nosaukumus un distancē pavadītā laika (E.T.) diapazonus. Datu ierakstītāji ir atļauti tikai “Advanced E.T”. un “Super Pro” klasēs. Visās citās E.T. klasēs ir aizliegts izmantot datu ierakstītājus (izņemot signālu reproducēšanas (playback) tipa tahometrus). Jebkādai automašīnai, kas brauc ātrāk par 135 mph (217,2 km/h) jāatbilst obligātajām prasībām automašīnām, kas nobrauc distanci 9,99 sekundēs.  Visās E.T. klasēs aizliegta datoru (izņemot OEM) izmantošana. Atsaucēs šajā iedaļā  norādītas dažāda aprīkojuma un drošības ierīču veiktspējas robežas.

PRASĪBAS UN SPECIFIKĀCIJAS
1. DZINĒJS
1.1. DZINĒJS
Ir atļauts tikai viens iekšdedzes automobiļu tipa virzuļdzinējs, viens motocikla vai viens sniegmobiļa dzinējs. Transportlīdzekļi ar motociklu vai sniegmobīļu dzinējiem bez reversa nedrīkst buksēt (“burnout”) uz starta līnijas. Jebkurai automašīnai, kas nobrauc distanci  10,99 (*6,99) sekundēs vai ātrāk, obligāts ir harmoniskais stabilizators, kas atbilst SFI specifikācijas 18.1. p. Kloķvārpstas ass līnija nevienā klasē, izņemot kravas automašīnu klasē, nedrīkst pārsniegt 24 collas (610 mm) no zemes. Maksimāls augstums kravas automašīnām, kas nobrauc distanci 12,00 sekundēs vai lēnāk, ir 36 collas (914 mm), kravas automašīnām, kas nobrauc distanci 10,00-11,99 sekundēs, – 31 colla (787 mm), un kravas automašīnām, kas nobrauc distanci 9,99 sekundēs vai ātrāk, – 24 collas (610 mm). Sk. Vispārīgos noteikumus, 1.1. p.
1.2. IZPLŪDES SISTĒMA
Atļautas sacīkšu izplūdes sistēmas. Izplūdei jābūt virzītai no automašīnas uz aizmuguri, prom no vadītāja un degvielas tvertnes. Automašīnām, kas brauc ātrāk par 7,50 (*4,50), sk. Advanced E.T. prasības. Sk. Vispārīgos noteikumus, 1.3. p.
1.3. DEGVIELA
Atļauts sacīkšu benzīns, benzīns, metanols, gazohols, dīzeļdegviela, etanols, dabasgāze un propāns. Nitrometāns aizliegts.
1.4. DEGVIELAS SISTĒMA
Degvielas tvertnēm, kas atrodas bagāžas nodalījumā jābūt uz ārpusi ventilējamām ielietnēm. Ventilējami vāki aizliegti. Baterijām, degvielas vadiem, degvielas sūkņiem vai ielietnēm, kas atrodas bagāžas nodalījumā, nepieciešama vismaz 0,024 collu (0,6 mm) tērauda vai 0,032 collu (0,8 mm) alumīnija vesela starpsiena, lai izolētu vadītāja nodalījumu no bagāžas nodalījuma. Degvielas vadiem jāatrodas ārpus vadītāja nodalījuma. Degvielas tvertnēm jāatrodas virsbūves ietvaros. Sk. Vispārīgos noteikumus, 1.5. p.
1.5. IEPLŪDE
Atļauti visi ieplūdes tipi. Elektroniskajai degvielas ieplūdei jābūt “slēgta OEM tipa” sistēmas ieplūdei, proti, tādai, kas kontrolē tikai dzinēja funkcijas, un nekontrolē transportlīdzekļa ātrumu, riteņu ātrumu, utt. Atvērtas sistēmas atļautas uz sērijas automašīnām kā aprīkojums ar OEM elektronisko degvielas iesmidzināšanu. Degvielas iesmidzināšanas sistēmas transportlīdzekļa veiktspējas kritēriju, riteņu ātruma, dzenošās vārpstas ātruma, transportlīdzekļa paātrinājuma, utt. kontrole aizliegta. Visām pēcpārdošanas OEM tipa elektroniskajām degvielas iesmidzināšanas sistēmām jābūt FIA apstiprinātām. Pašreiz FIA apstiprināto elektronisko degvielas iesmidzināšanas sistēmu saraksts pieejams fia.com.
1.6. ŠĶIDRUMA PĀRPLŪŠANA
Obligāts uztvērējs dzesēšanas šķidrumam, min. tilpums 1 pinte (0,47 l). Sk. Vispārīgos noteikumus, 1.7. p.
1.7. SLĀPEKĻA OKSĪDS
Atļauts tirgū pieejams slāpekļa oksīds, tai skaitā dzinējiem ar spiedni un turbokompresoru. Slāpekļa oksīda baloniem vadītāja nodalījumā jābūt aprīkotiem ar spiedvārstu un ventilējamiem uz ārpusi no vadītāja nodalījuma. Baloniem jābūt apzīmogotiem ar CE vai DOT, 1800 mārciņu (124 bar) spiedienu un pastāvīgi nostiprinātiem (šļūteņu skavas un aptinums nav pieļaujami). Šļūtenēm no baloniem līdz ieslēdzējrelejam jābūt augstā spiediena šļūtenēm ar tērauda pītumu vai FIA atļautajām šļūtenēm. Pieļaujamas tirgū pieejamas, termostatiski kontrolējamas, segas tipa sildītāji. Jebkāda cita balonu arēja sildīšana aizliegta. Sk. Vispārīgos noteikumus, 1.6. p.
1.8. EĻĻAS PATURĒŠANAS IERĪCE
Visi transportlīdzekļi, kam atļauts izmantot FIA apstiprināto apakšējo dzinēja eļļas paturēšanas ierīci, var dzinējam piestiprinātas ierīces vietā izmantot priekšējo paplāti. Ja tiek izmantota priekšēja paplāte, tai jāizstiepjas no garensijas līdz garensijai, priekšā jāizstiepjas tālāk par harmonisko stabilizatoru, aizmugurē – tālāk par spararatu, un tai jābūt vismaz divu collu augstai malai no visām pusēm. Eļļas paturēšanas ierīcē obligāts ugunsdrošs, eļļu uzsūcošs ieliktnis. Sk. Vispārīgos noteikumus, 1.8. p.
1.9. KOMPRESORS, TURBOKOMPRESORS
Atļauti benzīna, sacīkšu benzīna un metanola automašīnām. Ja kā degvielu lieto metanolu, Roots tipa kompresoram obligāta kompresora paturēšanas sistēma, kas atbilst SFI Specifikācijas 14.1. p.. Atļauti kompresori ar lielu spirāles soli un gliemežkompresori. Gliemežkompresoram obligāts kolektora plīsuma panelis, kas atbilst SFI Specifikācijas 23,1. p. (papildu kompresora panelim) un paturēšanas sistēma, kas atbilst SFI Specifikācijas 14,21. p. Kompresora paturēšanas siksnām jābūt pārklātām ar ugunsdrošu materiālu. Ventilatora paturēšanas siksnām un degvielas vadiem jābūt izvietotiem tā, lai, ja paturēšanas siksnas ir pilnīgi izstieptas, neviens no degvielas vadiem neatrodas zem slodzes. Atļauts jebkurš OEM ielas-tipa FIA apstiprināts ventilators. Sk. Vispārīgos noteikumus, 1.10., 1.11. p.
1.10. VĀRSTU VĀKI
Automašīnām ar kompresoru un metanola degvielu obligāti lieti vai sērijas metāliski vārstu vāki, kas izmanto visus stiprinājuma bultu caurumus.

2. TRANSMISIJA
2.1. SAJŪGS, SPARARATS, SPARARATA AIZSARGS
Spararats un sajūgs, kas atbilst SFI Specifikācijas 1.1., 1.2. p. (maks. ar 2 diskiem), obligāti katrai automašīnai, kas nobrauc distanci 11,49 (*7,35) sekundēs vai ātrāk. Spararata aizsargs, kas atbilst SFI Specifikācijas 6.1., 6.2., 6.3. vai 9.1. p., obligāts visām citām automašīnām, kas nobrauc distanci 11,49 (*7,35) sekundēs vai ātrāk. Automašīnām ar rotordzinējiem, kas nobrauc distanci 11,49 (*7,35) sekundēs vai ātrāk, jābūt aprīkotām ar spararata aizsargu, kas izgatavots no min. ¼ collas (6,35 mm) biezas tērauda plāksnes, kas aptver atvara korpusu par 360°. Sk. Vispārīgos noteikumus, 2.3., 2.5., 2.6., 2.10. p.
2.2. KARDĀNPĀRVADS
Atļauti OEM ražoti transportlīdzekļi ar visu riteņu pievadu. Kardānpārvada cilpa nepieciešama visām automašīnām, kas nobrauc distanci 13,99 (*8,59) sekundēs vai ātrāk, ar riepām ar gludo protektoru, izņemot transportlīdzekļus, kas nobrauc distanci 11,49 (*7,35) sekundēs vai lēnāk ar ielas riepām. Sk. Vispārīgos noteikumus, 2.4. p.
2.3. AIZMUGURE
Pēcpārdošanas asis un ass aizsardzības ierīce obligātas visām automašīnām, kas nobrauc distanci 10,99 (*6,99) sekundēs vai ātrāk, un visām automašīnām ar bloķētu diferenciālu. Automašīnām, kas nobrauc distanci 10,99 (*6,99) sekundēs vai ātrāk, sver vairāk par 2000 mārciņām (907 kg), un ar neatkarīgu aizmugurēju atsperojumu bez augšējā un apakšējā (abu) kontrolsvirām, jānomaina šarnīrass aizmuguri uz parasto aizmugures korpusu (piemērs: 1963.-1982. g. Korvete). Automašīnām ar neatkarīgu aizmugurēju atsperojumu ar augšējo un apakšējo (abām) kontrolsvirām var atstāt šarnīrass agregātus neatkarīgi no svara vai E.T. Uz katras ass jābūt 360°, min. 1 collas platai un ¼ collas biezai (25 x 6,4 mm) ass aizsardzības cilpai. Sk. Vispārīgos noteikumus, 2.11. p.
2.4. PĀRNESUMKĀRBA, pēcpārdošanas planetārā
Pārnesumkārbas aizsargs, kas atbilst SFI Specifikācijas 4.1. p., obligāts visiem transportlīdzekļiem ar kompresoru vai turbokompresoru un visiem metanola vai slāpekļa oksīda transportlīdzekļiem, kas nobrauc distanci 9,99 sekundēs vai ātrāk, un ir aprīkoti ar pēcpārdošanas planetāro pārnesumkārbu. Sk. Vispārīgos noteikumus, 2.12., 2.13. p.
2.5. PĀRNESUMKĀRBA, automātiskā
Obligāta atsperu piespiedu reversa bloķēšanas ierīce un funkcionējošs neitrālais drošības slēdzis. Pārnesumkārbas aizsargs, kas atbilst SFI Specifikācijas 4.1. p., obligāts visām automašīnām, kas nobrauc distanci 10,99 (*6,99) sekundēs vai ātrāk, un visām automašīnām, kā ātrums pārsniedz 135 mph (217,2 km/h). Automātiskās pārnesumkārbas elastīga plāksne, kas atbilst SFI Specifikācijas 29.1. p., un elastīgas plāksnes aizsargs, kas atbilst SFI Specifikācijas 30.1. p., obligāti automašīnām, kas nobrauc distanci 9,99 (*6,39) sekundēs vai ātrāk, un visām automašīnām, kā ātrums pārsniedz 135 mph (217.2 km/h). Sk. Vispārīgos noteikumus, 2.12., 2.14. p.

3. BREMZES UN ATSPEROJUMS
3.1. BREMZES
Četru riteņu hidrauliskās bremzes obligātas visām virsbūves automašīnām, ka s nobrauc 7,99 (*4,99) sekundēs vai ātrāk. Dragsteriem, automašīnām „Funny Car” un visām automašīnām, kas nobrauc distanci lēnāk nekā 8,00 (*5,00) sekundēs, obligātas min. divu aizmugurējo riteņu (viena kalibra uz riteni) hidrauliskās bremzes. Dragsteriem, kas nobrauc distanci lēnāk nekā 10,99 (*6,99) sekundēs ar kopējo automašīnas svaru 1000 mārciņas (454 kg) vai mazāk un viena gabala aizmugurēju asi, var izmantot vienas bremzes rotoru ar dubulto kalibru. Sk. Vispārīgos noteikumus, 3.1. p.
3.2. STŪRES SISTĒMA
Sk. Vispārīgos noteikumus, 3.3., 4.1. p.
3.3. ATSPEROJUMS (UZLABOTAS AUTOMAŠĪNAS, DRAGSTERI)
Obligāts pilns automašīnas priekšējs atsperojums. Atļautas stingras montāžas aizmugurējas asis. Min. viens hidrauliskais amortizators uz riteni ar atsperi. Atsperojums pēc izvēles automašīnām, kas sver 2350 mārciņas (1066 kg) vai mazāk ar 100 collu (2,54 m) vai garāku garenbāzi. Sk. Vispārīgos noteikumus, 3.2., 3.4., 3.5. p.
3.4. ATSPEROJUMS (SĒRIJAS AUTOMAŠĪNAS)
Obligāts pilns automašīnas priekšējs atsperojums. Min. viens funkcionējošs hidrauliskais amortizators uz riteni. Sērijas komponenšu atvieglošana aizliegta. Stingras montāžas atsperojums aizliegts. Sk. Vispārīgos noteikumus, 3.2., 3.4., 3.5. p.
3.5. RITENTIŅU STANGAS
Atļauta. Ritentiņi nedrīkst būt metāliski. Sk. Vispārīgos noteikumus, 3.6. p.

4. RĀMIS
4.1. BALASTS
Atļauts. Sk. Vispārīgos noteikumus, 4.2. p.
4.2. DEFLEKTORA PLĀKSNE
Obligāta dragsteriem ar dzinēju aizmugurē. Sk. Vispārīgos noteikumus, 4.3. p.
4.3. KLĪRENSS
Min. 3 collas (7,6 cm) no automašīnas priekšpuses līdz 12 collām (30,5 cm) aiz priekšējas ass viduslīnijas, 2 collas (5,1 cm) parējās vietās, izņemot eļļas paplāti un priekšējus kolektorus. Sk. Vispārīgos noteikumus, 4.5. p.
4.4. IZPLETNIS
Obligāts visām automašīnām ar maksimālo ātrumu, kas pārsniedz 150 mph (241,4 km/h). Sk. Vispārīgos noteikumus, 4.8. p.
4.5. DROŠĪBAS RĀMIS
Drošības rāmis obligāts visām automašīnām (tai skaitā T-top), kas nobrauc distanci laikā no 11,00 (*7,00) līdz 11,49 (*7,35) sekundēm, kabrioletiem, kas nobrauc distanci laikā no 11,00 (*7,00) līdz 13,49 (*8,25) sekundēm, un kāpu bagiju tipa transportlīdzekļiem, kas nobrauc distanci 12,00 (*7,50) sekundēs un lēnāk. Atļauts visās automašīnās. Sk. Vispārīgos noteikumus, 4.10., 10.6. p.
4.6. DROŠĪBAS KARKASS
Drošības karkass obligāts automašīnās, kas nobrauc distanci 10,99 (*6,99) sekundēs vai ātrāk, un visām automašīnām, kā ātrums pārsniedz 135 mph (217,2 km/h).
Pilnas virsbūves automašīnās, ar nepārtaisītu ugunsmūri, grīdu un virsbūvi (no ugunsmūra uz aizmuguri, riteņu nišas atļautas), kas nobrauc distanci laikā no 10,00 (*6,40) līdz 10,99 (*6,99) sekundēm, drošības karkasa atļauts drošības rāmis. Kabrioletos, kas nobrauc distanci 10,99 sekundēs vai ātrāk, vai kā ātrums pārsniedz 135 mph (217,2 km/h), obligāts drošības karkass. Automašīnām, kas nobrauc distanci laikā no 7,50 (*4,50) līdz 9,99 (*6,39) sekundēm, reizi trīs gados ASN jāpārbauda šasijas un pirms piedalīšanās sacīkstēs jāuzlīmē uz drošības karkasu uzlīmi ar sērijas numuru. Visiem jaunajiem Street Roadster jāatbilst SFI Specifikācijas 10.4. p. Esošiem Street Roadster nākošajā plānotajā sertifikācijā jāatbilst SFI Specifikācijas 10.4. p..
Dragsteriem ar dzinēju aizmugurē jāatbilst SFI Specifikācijas 2.7.B p.; transportlīdzekļiem, kas nobrauc distanci 7,50-8,49 sekundēs un/vai pārsniedz 180 mph (286 km/h), jāatbilst to virsbūvei atbilstošām SFI Specifikācijām. Pēc 01.01.2004. ražotām automašīnām aizliegta šasiju apsegšana. Visiem pārējiem transportlīdzekļiem jāatbilst izmantotai virsbūvei atbilstošām specifikācijām, Vispārīgie noteikumi 4.11., 10.6. p.
4.7. GARENBĀZE
Min. 90 collas (2,286 m), ja vien automašīnai nav oriģināls dzinējs. Maks. garenbāzes starpība no kreisās uz labo: 1 colla (2,5 cm), dragsteriem: 2 collas (5,1 cm). Visiem dragsteriem min. priekšēja protektora platums: 26 collas (66,0 cm).

5. RIEPAS UN RITEŅI
5.1. RIEPAS
Atļautas sacīkšu riepas ar gludo protektoru. Visiem dragsteriem min. priekšēju riepu diametrs: 13 collas.
5.2. RITEŅI
Automašīnas riteņi, kas piemēroti lietošanai ielās. Min. riteņa izmērs: 13 collas (33,0 cm) (izņemot, ja sākotnēji aprīkots ar mazākiem riteņiem, un transportlīdzeklim ir oriģināls dzinējs). Uzmavu vītnes uzskrūvēšana uz rīteņa bultām vai riteņa actiņu uzskrūvēšana uz bultām jābūt vienādai vai lielākai par bultas diametru. Uzskrūvēšanas garums starp bultu un uzmavu, nevis bultas garums nosaka pieļaujamību. Automašīnu spieķu rīteni vai motociklu rīteni uz priekšējas ass ir atļauti tikai dragsteriem, kas sver 1800 mārciņas (816,5 kg) vai mazāk. Sk. Vispārīgos noteikumus, 5.2. p.

6. SALONS
6.1. SĒDEKĻI
Atļauti nostiprināti sēdekļi ar karkasu un balstu no alumīnija, kompozītmateriāliem, divkārša poliestera vai stiklplasta (automašīnu aksesuāri-sēdekļi). Sk. Vispārīgos noteikumus, 6.2. p.
6.2. SLOKŠŅU METĀLS
Vadītāja nodalījuma iekšpusei jābūt no alumīnija, tērauda, ASN apstiprinātas oglekļa šķiedras vai stiklplasta. Magnijs aizliegts.
6.3. TAPSĒJUMS
Pēc izvēles. Sk. Vispārīgos noteikumus, 6.2. p.
6.4. LOGU TĪKLS
Obligāts visām pilnas virsbūves automašīnām, kam pēc noteikumiem jābūt drošības karkasam. Sk. Vispārīgos noteikumus, 6.3. p.

7. VIRSBŪVE
7.1. AERODINAMISKAIS PROFILS (UZLABOTAS AUTOMAŠĪNAS, DRAGSTERI)
Visiem aerodinamiskajiem profiliem obligāta piespiedu bloķēšanas ierīce. Atļauti sānu “pīles” tipa spārni. Neviena spārna daļa nedrīkst atrasties tuvāk riepai nekā 6 collas (15,2 cm). Priekšēja nojume nedrīkst izvirzīties vairāk par 30 collām (76,2 cm) uz priekšu no priekšēja vārpsta.
7.2. AERODINAMISKAIS PROFILS (SĒRIJAS AUTOMAŠĪNAS)
Atļauti ne-OEM aerodinamiskie profili; jābūt stingri piestiprinātiem pie rāmja vai drošības karkasa, nedrīkst būt regulējami brauciena laikā.
7.3. VIRSBŪVE (UZLABOTAS AUTOMAŠĪNAS)
Var būt atgriezta, gropēta, sadalīta, plūdlīniju, utt. Atļauts sedaniem, maks. 1 t smagām kravas automašīnām vai sedāniem-pikapiem (Ranchero, El Camino). Atļautas stiklplasta virsbūves. Durvju eņģēm uz paceļamām durvīm jābūt drošības tapām vai slēdžiem.
7.4. VIRSBŪVE (DRAGSTERI)
Virsbūvei un deflektoram jābūt izgatavotiem no metāla, stiklplasta vai kompozīta materiāliem un jāizplešas līdz ugunsmūrim. Vadītāja nodalījumam jābūt projektētam tā, lai avārijas gadījumā aizsargātu vadītāja ķermeni un locekļus no kontakta ar riteņiem, riepām, izplūdes sistēmu vai ceļa virsmu. Dragsteriem, neatkarīgi no virsbūves tipa, obligāta apakšēja grīda, kas ļauj vadītāja kājām atbalstīties pret priekšējo paplāti vai šasiju. Automašīnām ar dzinēju priekšā gaisa ieņēmējs nedrīkst būt augstāks par 11 collām (27,9 cm) virs karburatora augšējas virsmas. Aizliegti priekšēju riteņu plūsmvirži.
7.5. VIRSBŪVE (SĒRIJAS AUTOMAŠĪNAS)
Jābūt pilnai augšai un priekšējam stiklam. Visām pilnas virsbūves automašīnām jābūt divām vadītāja izejām. Obligāti četri oriģinālā ražotie spārni, atļautas stiklplasta kopijas. Spārnus var apgriezt riepu atstarpei, pārtaisītu spārnu malām jābūt noapaļotām vai ar krellēm.
7.6. UGUNSMŪRIS
Obligāts. Sk. Vispārīgos noteikumus, 6.1., 7.4. p.
7.7. GRĪDA
Obligāta. Sk. Vispārīgos noteikumus, 6.1., 7.5. p.
7.8. PĀRSEGS
Pēc izvēles. Karburatori jāapsedz ar mākslīgu aizsargu vai gaisa ieņēmēju. Atļauts pārsega gaisa ieņēmējs. Sk. Vispārīgos noteikumus, 4.1., 7.6. p.
7.9. PRIEKŠĒJAIS STIKLS, LOGI (UZLABOTAS AUTOMAŠĪNAS, DRAGSTERI)
Pēc izvēles. Obligāts priekšējais stikls. Sk. Vispārīgos noteikumus, 7.7., 7.8. p.
7.10. PRIEKŠĒJAIS STIKLS, LOGI (SĒRIJAS AUTOMAŠĪNAS)
Obligāti, jābūt labā stāvoklī un bez plaisām. Var aizvietot ar neplīstošu materiālu, min. 1/8 collas (3,2 mm) biezums. OEM priekšējo stiklu nevar griezt gaisa ieņēmējiem, karburatoriem, utt. Priekšēja stikla/logu tonējumam jāatbilst valdības prasībām. Sacīkšu laikā logiem jābūt aizvērtiem, nav jābūt darbināmiem. Emblēmas atļautas tikai uz aizmugurējas ceturtdaļas un aizmugurēja loga. Sk. Vispārīgos noteikumus, 7.8. p.

8. ELEKTRISKĀ SISTĒMA
8.1. BATERIJAS
Baterijām jābūt droši nostiprinātām, tās nedrīkst atrasties vadītāja nodalījumā. Sk. Vispārīgos noteikumus, 8.1. p.
8.2. AIZTURES KĀRBA/IERĪCE
Atļauta tikai Advanced E.T. un Super Pro klasēs. Visām pēc 2003. g. 1. janvāra ražotām aiztures kārbām/ierīcēm pirms lietošanas jābūt apstiprinātām FIA. Atļauta viena aiztures kārba/ierīce, to var nostiprināt tikai uz transbremzes, pārnesumu taimera un/vai droseļtaimera. Vadam uz transbremzi (vai line-loc) var būt savienojums, kas aktivizē divpakāpju/palaišanas kontroles ierīci aizdedzes sistēmā. Starp jebkādu citu aizdedzes sistēmas daļu vai jebkādām citām ierīcēm (piem., datu ierakstītājiem, tahometriem, atsperojuma sastāvdaļām, degvielas iesmidzināšanas sistēmu, utt.) un aiztures kārbu/ierīci nedrīkst tieši vai netieši savienot jebkādus citus vadus. Visiem ar aiztures ierīci, droseles stop taimeri, aizdedzes sistēmu, automātisku pārslēdzēju, tahometru, datu ierakstītāju un degvielas iesmidzināšanas sistēmu saistītiem vadiem jābūt pilnībā redzamiem, apzīmētiem un izsekojamiem. Automātiskos pārslēdzējus, kas balstās uz apgriezieniem minūtē, kas ir integrēti dažās aiztures kārbās/ierīcēs, izmantot nedrīkst nekādā nolūkā. Iebūvētos tahometrus, kas ir integrēti dažās aiztures kārbās/ierīcēs, izmantot nedrīkst nekādā nolūkā. Neskaitot automātiskā pārslēdzēja un iebūvētā tahometra funkciju atslēgšanu, aiztures ierīces un saistīti komponenti (piem., transbremzes, automātiskie pārslēdzēji, droseles stop taimeri, datu ierakstītāji, tahometri, degvielas iesmidzināšanas sistēmas, utt.) jāizmanto neizmainītā veidā atbilstoši ražotāja uzstādīšanas un instrukciju grāmatām, ja vien nav apstiprināts citādi. Aiztures ierīces, droseles kontrollerus, automātiskos pārslēdzējus, utt., kas nodrošina ieslēgšanas/izslēgšanas indikāciju (uz laika un/vai apgriezienu minūtē pamata) var novietot vadītāja redzes laukā. Var attēlot tikai faktiski izmantojamus droseles stop taimerus, automātiskos pārslēdzējus, utt. Jebkādu citu vizuālu, skaņas, utt. indikāciju, kas tiek pārraidītas vadītājam jebkādā formā un sniedz sacīkstes datus, lietošana aizliegta. Sk. Vispārīgos noteikumus, 8.2. p.
8.3. AIZDEDZE
Sinhronas aizdedzes traucējumu ierīces (stostīšanās kārbas) aizliegtas. Starta līnijas un/vai “augstās skalas” apgriezienu ierobežotāji atļauti. Aizliegtas divpakāpju, apgriezienu vai jebkādas citas apgriezienus minūtē ierobežojošas ierīces, kas pašas par sevi ir likumīgas, bet ir pārtaisītas vai uzstādītas, lai tās izmantotu kā down-track apgriezienu minūtē kontrollerus. Sk. Vispārīgos noteikumus, 8.1., 8.3., 8.5. p. Vadam uz transbremzi (vai line-loc) var būt savienojums, kas aktivizē divpakāpju/palaišanas kontroles ierīci aizdedzes sistēmā. Starp jebkādu citu aizdedzes sistēmas daļu un aiztures kārbu/ierīci nedrīkst tieši vai netieši savienot jebkādus citus vadus. Visiem ar aizdedzes sistēmu saistītiem vadiem jābūt pilnībā redzamiem, apzīmētiem un izsekojamiem.
8.4. MĒRINSTRUMENTI
Atļauts viens tahometrs. Nekādus vadus (izņemot divpakāpju/palaišanas kontroles vadu, kas savienojas ar transbremžu vai line-loc kontroles vadu) nedrīkst tieši vai netieši savienot starp jebkādu aizdedzes sistēmas daļu un aiztures kārbu/ierīci. Piedziņas vārpstu drīkst savienot ar tahometru vai datu ierakstītāju, bet ne ar abiem. Jābūt vienam atsevišķam viegli izsekojamam vadam bez savienojumiem.
8.5. GALVENAIS SLĒDZIS
Obligāts visām automašīnām ar bateriju, kas nobrauc distanci 9,99 (*6,39) sekundēs vai ātrāk, un visām automašīnām ar maksimālo ātrumu, kas pārsniedz 135 mph (217,2 km/h), un visām automašīnām, kurās baterija ir pārvietota bagāžas nodalījumā. Sk. Vispārīgos noteikumus, 8.4. p.
8.6. PAKAĻĒJAS GABARĪTUGUNIS
Obligāta viena funkcionējoša pakaļēja gabarītuguns. Aizliegtas uzliesmojošas, mirgojošas vai stroboskopa gaismas. Sk. Vispārīgos noteikumus, 8.6. p.

9. ATBALSTA GRUPA
9.1. DATORS
Aizliegts. Sk. Vispārīgos noteikumus, 9.1. p.
9.2. DATU IERAKSTĪTĀJS
Datu ierakstītāji atļauti tikai Advanced E.T. un Super Pro klasēs. Visās parējās E.T. klasēs datu ierakstītāji (izņemot “reproducēšanas” tipa tahometrus) ir aizliegti. Sk. Vispārīgos noteikumus, 9.2. p.
9.3. UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMA
Atļauta, jābūt droši nostiprinātai. Sk. Vispārīgos noteikumus, 9.3. p.
9.4. PEDĀLIS
Pedāli var konstruēt tā, lai novērstu “push car” braukšanu uz sacīkšu automašīnu aizmugurējiem riteņiem. Sk. Vispārīgos noteikumus, 9.8. p.
9.5. VILCĒJI
Atļauts tikai Super Pro klasē. Sk. Vispārīgos noteikumus, 9.10. p.
9.6. IESILDĪŠANĀS
Sk. Vispārīgos noteikumus, 9.4., 9.12. p.

10. VADĪTĀJS
(SKATIETIES ARĪ FIA STARPTAUTISKO SPORTA KODEKSU, PIELIKUMS L)
10.1. ROKU BALSTI
Obligāts atvērtā tipa automašīnās, kas nobrauc distanci 11,99 (*7,49) sekundēs vai ātrāk. Sk. Vispārīgos noteikumus, 6.3., 10.3. p.
10.2. DOKUMENTI
Obligāta spēkā esošā FIA sacīkšu licence. Sk. Vispārīgos noteikumus, 10.4. p.
10.3. VADĪTĀJA PASĪVĀ DROŠĪBAS SISTĒMA
Visām automašīnām obligātas drošības jostas. Visām automašīnām, kas nobrauc distanci 11,49 (*7,35) sekundēs vai ātrāk, kabrioletiem, kas nobrauc distanci 13,49 (*8,25) sekundēs vai ātrāk, un kāpu bagiju tipa transportlīdzekļiem, kas nobrauc distanci 12,00 (*7,50) sekundēs vai lēnāk, obligāta 3 collu (7,6 cm) vadītāja drošības sistēma, kas atbilst SFI Specifikācijas 16.1. p. SFI 16.1. p. drošības sistēma, ja tāda nepieciešama, sastāv no kājstarpes siksnas, un tā atjaunina reizi divos gados no ražošanas datuma. Sk. Vispārīgos noteikumus, 10.5., 10.11. p.
10.4. GALVAS BALSTS
Obligāts visām automašīnām ar drošības rāmi vai drošības karkasu. Sk. Vispārīgos noteikumus, 10.6. p.
10.5. ĶIVERE
Visu automašīnu, kas nobrauc distanci 13,99 (*8,59) sekundēs vai ātrāk, un kāpu bagiju tipa transportlīdzekļu, kas nobrauc distanci 14,00 (*8,60) sekundēs vai lēnāk, vadītājiem jāvalkā ķivere, kas atbilst Snell 2000, 2005 vai SFI 31.1A, 31.2A, 31.1/2005, 41.1A, 41.2A, vai 41.1/2005 Specifikācijām. Automašīnu ar kompresoriem, automašīnu ar dzinēju priekšā, atvērto automašīnu un automašīnu “Funny Car” vadītājiem jāvalkā ķivere, kas atbilst Snell SA2000, SA2005 vai SFI 31.1A, 31.2A, vai 31.1/2005 Specifikācijām. Alternatīvi, pieļaujama jebkura ķivere, kas atbilst spēkā esošajam FIA tehniskajam sarakstam Nr. 25 un nav apzīmēta kā paredzēta tikai Autokrosam. Sk. Vispārīgos noteikumus, 10.7. p. Visu automašīnu, kas nobrauc distanci 10,00 sekundēs un lēnāk, kāpu bagiju tipa transportlīdzekļu un visu atvērta tipa automašīnu un ar dzinēju priekšā vai aizmugurē, ar kompresoru, ar turbokompresoru, slāpekļa oksīdu vai dabisku aspirāciju, kas nobrauc distanci laikā no 10,00 līdz 13,99 sekundēm, vadītājiem obligāta seju aizsedzoša Snell K2005, SA2000, SA2005, SFI 31.2A, vai 41.2A ķivere ar nagu (aizsargbrilles aizliegtas). Visu slēgta tipa automašīnu, kas nobrauc distanci 9,99 sekundēs vai ātrāk, vadītājiem obligāta seju aizsedzoša Snell K2005, SA2000, SA2005, SFI 31.2A, vai 41.2A ķivere; atļauts nags (aizsargbrilles aizliegtas). Visu atvērta tipa automašīnu ar dzinēju priekšā vai aizmugurē, ar kompresoru, ar turbokompresoru vai slāpekļa oksīdu, kas nobrauc distanci 9,99 sekundēs vai ātrāk, vadītājiem obligāta seju aizsedzoša Snell SA 2000, SA2005, vai SFI 31.2A ķivere ar nagu (aizsargbrilles aizliegtas). Visu atvērta tipa automašīnu ar dzinēju priekšā vai aizmugurē ar dabisku aspirāciju, kas nobrauc distanci 9,99 sekundēs vai ātrāk, vadītājiem obligāta seju aizsedzoša Snell K2005, SA2000, SA 2005, SFI 31.2A, vai 41.2A ķivere ar nagu (aizsargbrilles aizliegtas). Sk. Vispārīgos noteikumus, 10.7. p.
10.6. APKAKLE
Apkakle, kas atbilst SFI Specifikācijas 3.3. p.,  obligāta visām automašīnām, kas nobrauc distanci 9,99 (*6,39) sekundēs vai ātrāk, un automašīnām ar maksimālo ātrumu, kas pārsniedz 135 mph (217,2 km/h). Apkakles vietā var izmantot galvas un kakla drošības ierīci/sistēmu. Sk. Vispārīgos noteikumus, 10.8. p.
10.7. AIZSARGAPĢĒRBS
Pilna garuma bikses; krekls ar garām vai īsām piedurknēm; slēgtas kurpes un zeķes. Šorti nav atļauti. Krekli bez piedurknēm nav atļauti. Kurpes ar atvērtu priekšu vai aizmuguri un sandales nav atļautas. Sintētisks apģērbs nav ieteicams. Ja nepieciešama SFI Specifikāciju  3.3. p. apkakle, bet vadītājs izvēlas izmantot galvas un kakla drošības sistēmu, obligāta SFI Specifikāciju  3.3. p. “galvas zeķe” vai SFI Specifikācijas 3.3. p. ķivere ar apmali. Sk. Vispārīgos noteikumus, 10.10. p. Visām E.T. klases ne-OEM automašīnām ar kompresoru, ar turbokompresoru, vai ar slāpekļa oksīdu aprīkotām automašīnām ar OEM vai 0,024 collu (0,6 mm) tērauda ugunsmūri, kas nobrauc distanci laikā no 10,00 (*6,40) līdz 13,99 (*8,59) sekundēm: obligāta jaka, kas atbilst SFI Specifikācijas 3.2A/1. p.
Visām E.T. klases automašīnām ar kompresoru, ar turbokompresoru, vai ar slāpekļa oksīdu aprīkotām automašīnām bez pilna OEM vai 0,024 collu (0,6 mm) tērauda ugunsmūra, kas nobrauc distanci laikā no 10,00 (*6,40) līdz 13,99 (*8,59) sekundēm: obligāta jaka, kas atbilst SFI Specifikācijas 3.2A/5. p, un cimdi, kas atbilst SFI Specifikācijas 3.3/1. Automašīnām, kas nobrauc distanci laikā no 10,00 (*6,40) līdz 11,49 (*7,35) sekundēm: obligāta jaka, kas atbilst SFI Specifikācijas 3.2A/1. p. Visām E.T. klases automašīnām ar dabisku aspirāciju, ar OEM kompresoru vai ar OEM turbokompresoru ar pilnu OEM vai 0,024 collu (0,6 mm) tērauda ugunsmūri, kas nobrauc distanci laikā no 10,00 (*6,40) līdz 11,49 (*7,35) sekundēm: obligāta jaka, kas atbilst SFI Specifikācijas 3.2A/1. p.
Automašīnām, kas nobrauc distanci laikā no 9,99 (*6,39) līdz 7,50 (*4,50) sekundēm, un automašīnām ar maksimālo ātrumu, kas pārsniedz 135 mph (217,2 km/h): obligātas jaka un bikses, kas atbilst SFI Specifikācijas 3.2A/5. p., un cimdi, kas atbilst SFI Specifikācijas 3.3/1. p. Visām atvērta tipa transportlīdzekļiem, kas nobrauc distanci 11,99 sekundēs vai ātrāk: obligāti cimdi , kas atbilst SFI Specifikācijas 3.3/1. p. un roku balsti.
Kāpu bagijiem vai kāpu bagiju tipa transportlīdzekļiem, kas nobrauc distanci 12,00 (*7,50) sekundēs vai lēnāk: obligāta jaka, kas atbilst SFI Specifikācijas 3.2A/1. p., cimdi, kas atbilst SFI Specifikācijas 3.3/1. p. un roku balsti. Atvērta tipa transportlīdzekļiem ar dzinēju priekšā (vai slēgta tipa transportlīdzekļiem ar dzinēju priekšā bez OEM vai pilna 0,024 collu (0,6 cm) tērauda ugunsmūra) ar slāpekļa oksīdu, ar kompresoru vai turbokompresoru, kas nobrauc distanci laikā no 9,99 (*6,39) līdz 7,50 (*4,50) sekundēm: obligātas jaka un bikses, kas atbilst SFI Specifikācijas 3.2A/15. p., cimdi un kurpes vai zābaki, kas atbilst SFI Specifikācijas 3.3/5. p.
Jebkādam transportlīdzeklim ar automātisko pārnesumkārbu vadītāja nodalījumā (bez grīdas pārseguma pārnesumkārbas): obligātas jaka un bikses vai kombinezons, kas atbilst SFI Specifikācijas 3.2A/15. p., cimdi, kas atbilst SFI Specifikācijas 3.3/5. p., un zābaki vai kurpes, kas atbilst SFI Specifikācijas 3.3/5. p. Pilnas virsbūves automašīnām vai automašīnām ar dzinēju priekšā, ar kompresoru vai turbokompresoru, ar spirtu, kas nobrauc distanci 9,99 sekundēs vai ātrāk: obligāts kombinezons, kas atbilst SFI Specifikācijas 3.2A/15. p., cimdi un zābaki, kas atbilst SFI Specifikācijas 3.3/5. p. Automašīnām ar dzinēju aizmugurē, atvērta tipa automašīnām, ar kompresoru vai turbokompresoru, ar spirtu, kas nobrauc distanci 9,99 sekundēs un ātrāk: obligāts kombinezons, kas atbilst SFI Specifikācijas 3.2A/15. p., cimdi un zābaki, kas atbilst SFI Specifikācijas 3.3/5. p. Automašīnām ar dabisku aspirāciju (un visām pārējām, tai skaitā ar spirtu): obligātas jaka un bikses, kas atbilst SFI Specifikācijas 3.2A/ 5. p., un cimdi, kas atbilst SFI Specifikācijas 3.3/1. p.

PILNI DRAGREISINGA TEHNISKIE NOTEIKUMI UN SACĪKŠU KĀRTĪBA:
http://argent.fia.com/web/fia-public.nsf/50E84CFBB895D4EFC125767E004C39C0/$FILE/2010%20Drag-RT%20et%20Proc%20Course_27.10.09.pdf.pdf

Jaunumi > Izraksts no FIA dragreisa noteikumiem  
Eizenšteina iela 2, Rīga, T: +371 27885588, F: +371 7537243, office@sabi.lv
Cube – web dizains un izstrāde